Învăţare interactivă, comunicare şi control

Toate combinate în acelaşi pachet intuitiv şi uşor de folosit, pentru studenţi şi profesori.

Optimas School este un sistem care combină software şi hardware pentru a optimiza şi folosi orice calculator din sala de curs. Am început de la premisa că actualele calculatoare din sălile de curs nu dispun de instrumentele necesare creării unui mediu în care studenţii se pot implica în totalitate. În aceste săli de curs studenţii nu interacţionează, nici nu comunică oral între ei sau cu profesorul lor. Optimas, pe lânga faptul că permite un nivel înalt de comunicare în sala de curs, oferă profesorului control total asupra calculatoarelor din sala de curs. O gamă largă de resurse şi materiale didactice pot fi folosite, inclusiv comunicare audio şi video în timp real prin intermediul reţelei de calculatoare.
Pentru aceste motive, precum şi pentru funcţiile sale speciale concepute pentru învăţarea limbilor străine, Optimas este un laborator lingvistic multimedia complet. Este uşor de instalat şi de folosit. Şi, deoarece foloseşte reţeaua de calculatoare din sala de curs deja existentă, nu are nevoie de conexiune adiţională sau alte cabluri.


Menu
laboratoare lingvistice